FANDOM


The chefs Franco and Captain Cori

Franco/Captain Cori

Greg Day 2

Ivy Rank 2

Foodini Rank 3

Vicky Rank 4

Radlynn Rank 5

Cooper Rank 6

Sarge Fan Rank 7

James Rank 8

Mary Rank 9

Georgito Rank 10

Doan Rank 11

Peggy Rank 12

Timm Rank 13

Scooter Rank 14

Scratt Rank 15

Thorsty Rank 16

Chuck Rank 17

Murety Rank 18

Shannon Rank 19

Johnatan Rank 20

Lisa Rank 21

Connor Rank 22

Yippy Rank 23

Robby Rank 24

Carlo Romano Rank 25

Clover Rank 26

Mindy Rank 27

Marty Rank 28

Newstar Rank 29

Rico Rank 30

Tohru Rank 31

Zoe Rank 32

Prudence Rank 33

Kahuna Rank 34

Bruna Mallow Rank 35

Wally Rank 36

Burna Romano Rank 37

Hugo Rank 38

Akari Rank 39

Cecilia Rank 40

Alberto Rank 41

Penny Rank 42

Professor Fitz Rank 43

Ninjoy Rank 44

Big Pauly Rank 45

Gino Romano Rank 46

Captain Cori Rank 47

Gremmie Rank 48

Boomer Rank 49

Sasha Rank 50

Hank Rank 51

Mandi Rank 52

Roy Rank 53

Tony Rank 54

Kingsley Rank 55

Willow Rank 56

Little Edoardo Rank 57

Maggie Rank 58

Matt Rank 59

Kayla Rank 60

Mayor Mallow Rank 61

Papa Louie Rank 62

Closer

Quinn

Xolo

Xandra

Allan 

Pitch Juan

Kenji

Jojo

Absent Customer

Johnny Closer Pancakeria Taco Mia 2 Burgeria HD Wingeria

Sue  This a  Do Here Mega Get Out There Hog To Be Not Coming

Papa Louie This a Testing Weting Captain Sandwich Maple